Три рака на горе кричали, спор проясняли

Три рака на горе кричали,
Спор проясня́ли.

От Алины.

Добавить комментарий